Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dluhy a poradny

17. 3. 2008

 

 

 

Organizace zabývající se dluhovou problematikou

 

http://www.spotrebitelskyudel.cz/ «-----web organizace Člověk v tísni

Asociace občanských poraden

----- tyto pobočky se věnují specielně dluhové problematice

 

Občanská poradna Beroun

Na příkopě 211/1

266 01 Beroun

Tel. 311 625 206 , 604 272 576

info@opberoun.cz

www.opberoun.cz

Občanská poradna Bohumín při Charitě Bohumín

Čáslavská 1067

735 81 Bohumín

tel: 596 016 715, mobil: 739 00 27 17

opbohumin@seznam.cz

www.volny.cz/charitabohumin/poradna.htm

Občanská poradna Brno

Anenská 10

602 00 Brno

tel./fax 545 241 828

poradna.brno@volny.cz

www.volny.cz/poradna.brno

České Budějovice

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové, o. p. s.

Plachého 59/4

370 01 České Budějovice

telefon: 387 222 838

mobil: 606 720 095

poradna@jr-spolecnost.cz

www.jr-spolecnost.cz

Občanská poradna Jihlava

Žižkova 13

586 01 Jihlava

Tel. 567 330 164

opj@volny.cz

www.obcanskaporadna.cz

Občanská poradna Ostrava – Jekhetane

Palackého 49

702 00 Ostrava

Tel. 596 113 890

www.jekhetane.cz

poradna@jekhetane.cz

 

 

 

 

 

Občanská poradna REMEDIUM Praha 3

Křišťanova 15

130 000 Praha 3

Tel. 272 743 666

Mobil 605 284 737

obcanskaporadna@remedium.cz

www.remedium.cz

 

Praha 12

Občanská poradna KC KROK

Rakovského 3138

143 00 Praha 12

Tel./fax: 241 770 232

poradna@proximasociale.cz

http://www.proximasociale.cz/krok/poradna.php

Občanská poradna Rokycany

Svazu Bojovníků za Svobodu 68

337 01 Rokycany

Tel. 373 728 536

op.rokycany@diakoniecce.cz

www.rokycany.diakoniecce.cz

Občanská poradna při Farní charitě Rumburk

Sukova 1055

408 01 Rumburk

Tel. 412 384 745

poradna.charita@tiscali.cz

Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

při o. s. AGAPÉ

Panská 1492

516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel. 494 535 112

oprk@wo.cz

www.oprk.cz

Občanská poradna Třebíč

Přerovského 126/6

674 01 Třebíč

Tel. 568 845 348

Mobil 724 304 718

obcanskaporadna@seznam.cz

Valašské Meziříčí

Občanská poradna při o.s. Pod křídly

Pod Oborou 804

757 01 Valašské Meziříčí

Tel. 571 629 068

poradna@podkridly.cz

www.podkridly.cz/poradna

Občanská poradna Varnsdorf

při o.s. Na Křižovatce

Národní 499

407 47 Varnsdorf

Tel. 412 370 485

Mobil 723 567 202

poradna@nakrizovatcevdf.eu

www.nakrizovatcevdf.eu

Adresy všech poboček : http://www.obcanskeporadny.cz/content/blogsection/4/87/

Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997 a změnilo název na Asociaci občanských poraden v roce 1998. Zakládajícími občanskými poradnami byly Děčín, Havířov, Praha Jižní Město a Brno (Anenská). Nyní AOP sdružuje 39 občanských poraden v 56 místech ČR, které ročně zodpoví téměř na 50 tisíc dotazů.
AOP byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

V prosinci zahájila Asociace občanských poraden (AOP) v spolupráci s ČSOB a pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy program Poradenství v dluhové pasti pro širokou veřejnost. V rámci programu budou v období tří let poradci v občanských poradnách v České republice široké veřejnosti radit, jak se lépe rozhodovat v otázce osobních financí. Více infromací zde.

http://www.obcanskeporadny.cz/content/view/379/159/

Občanská poradna Plzeň

Občanské sdružení Občanská poradna Plzeň, o.s. je nevládní nezisková organizace poskytující rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

 • Občanská poradna Plzeň realizuje své aktivity ve čtyřech specifických programech:
 • Občanské poradenství
 • Sociální integrace
 • Poradenství pro nestátní neziskové organizace (NNO)
 • Vzdělávací aktivity pro veřejnost

Sdružení českých spotřebitelů (SČS)

Sdružení českých spotřebitelů je občanským sdružením, které bylo založeno již v roce 1990 a je tedy nejstarší spotřebitelskou organizaci v České republice. Od svého vzniku prodělalo celou řadu změn, které se týkaly jak samotné organizace, tak i změnou zaměření své činnosti a členské základny.

Novou iniciativu SČS , týkající se DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ, je Porada při finanční tísni. Po přípravných pracích se SČS spolu s ČS, a. s. stalo spoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI, která byla řádně zaregistrována. V průběhu listopadu a prosince 2007 probíhají organizační a přípravné práce a nábor zaměstnanců. Probíhají také jednání o spolupráci s dalšími partnery. Poradna má zajistit velmi fundované poradenství jak osobám, které se chystají peníze půjčit, tak těm, kteří jsou dlužníky a ocitli se ve finanční tísni. Porada poskytuje služby nezávisle a nebude v žádném případě doporučovat konkrétní komerční produkty. Oficiální zahájení činnosti kanceláře Americká 22 v Praze 2 je připravováno na 17. ledna 2008. Více na adrese www.financnitisen.cz.

Sdružení ochrany spotřebitelů (SOS)

Posláním SOS je především obhajoba spotřebitelských práv. Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele. S tím souvisí i vydávání dvouměsíčníku Štít spotřebitele, který informuje o tom, na čem SOS pracuje a co se děje nového z hlediska ochrany spotřebitelských práv.
Velkým podílem se SOS věnuje poradenské činnosti, která umožňuje spotřebitelům operativně konzultovat své problémy.
Připomínkujeme zákony týkající se ochrany spotřebitele a upozorňujeme na nezákonné či neetické chování podnikatelských subjektů.

SPES

Občanské sdružení SPES je sdružením založeným na pomoc lidem v obtížné majetkové situaci, do které se dostali v důsledku svého předlužení. Je také vzdělávací organizací, která chce svými projekty na středních školách a mezi ohroženými skupinami obyvatelstva přispívat k větší ekonomické gramotnosti české populace. Sdružení SPES nepomáhá lidem, kteří se dostali do spirály dluhů, finančně. Jeho cílem je poskytovat odborné rady, jak takovou situaci vyřešit vlastními silami a v mezích zákona. Kromě terénních pracovníků proto SPES spolupracuje s týmem právníků, ekonomů a psychologů, který umožňuje Sdružení podívat se na problémy klienta celistvě.

Z§vůle práva, o.s.

Cílem sdružení je ochrana před diskriminací na základě rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku, pohlaví nebo sexuální orientace.
Hlavními aktivitami sdružení jsou:

 • monitoring konkrétních případů diskriminace
 • sociálně právní pomoc obětem diskriminace
 • právní zastupování v řízeních na ochranu před diskriminací
 • příprava, realizace a propagace nástrojů proti sociálnímu vyloučení
 • analyzování a propagace právních instrumentů na ochranu před diskriminací
 • vzdělávací a publikační aktivity
 • poradenská a konzultační činnost

Sdružení v roce 2006 vypracovalo analytickou studii Problematika zadlužování sociálně deprivovaných vrstev obyvatelstva pro Ministerstvo vnitra České republiky. Poznatky nashromážděné při přípravě analýzy k zadlužování umožnily Z§vůli práva,o.s., se v lednu 2008 aktivně zapojit do oponentního řízení k publikaci Dluhová problematika, připravované plzeňskou pobočkou organizace Člověk v tísni a Občanskou poradnami v Plzni a Rokycanech.