Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dluhy a poradny - marast v zákonech - pomoc z bláta

14. 7. 2009

http://www.zvuleprava.cz/
http://www.pomocsdluhy.cz/
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.diakonie.cce/
http://www.obcanske-poradny.cz/


Člověk v tísni, o. p. s.
Sokolská 18
120 00 Praha 2
telefon na sekretariát: +420 226 200 400
fax.: +420 226 200 401
e-mail: mail(zavinac)clovekvtisni.cz

web:
http://www.clovekvtisni.cz/


Dluhová poradna nadace Člověk v tísni v Praze
_____________________________________________
Praha 5, Mahenova 3
tel.: 222 350 890


ukázky publikací a informačního materiálu:
http://www.spotrebitelskyudel.cz/wp-content/kdo_ma_kapsy_komiks.pdf

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/207452801240017-reporteri-ct/

www.spotrebitele.info
www.regio.cz/spotrebitel


http://www.finarbitr.cz/
http://www.seqence.cz/

________________________________

http://www.spotrebitelskyudel.cz/

http://www.spotrebitelskyudel.cz/wp-content/dluhova_problematika.pdf


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/206411058080830-kultura-ct24/

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

PODROBNĚJI:

 

Organizace zabývající se dluhovou problematikou
1. 3. 2008

Asociace občanských poraden■http://www.obcanskeporadny.cz/Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997 a změnilo název na Asociaci občanských poraden v roce 1998. Zakládajícími občanskými poradnami byly Děčín, Havířov, Praha Jižní Město a Brno (Anenská). Nyní AOP sdružuje 39 občanských poraden v 56 místech ČR, které ročně zodpoví téměř na 50 tisíc dotazů.
AOP byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.
V prosinci zahájila Asociace občanských poraden (AOP) v spolupráci s ČSOB a pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy program Poradenství v dluhové pasti pro širokou veřejnost. V rámci programu budou v období tří let poradci v občanských poradnách v České republice široké veřejnosti radit, jak se lépe rozhodovat v otázce osobních financí. Více infromací zde.
Občanská poradna Plzeň■http://www.opplzen.czObčanské sdružení Občanská poradna Plzeň, o.s. je nevládní nezisková organizace poskytující rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
■Občanská poradna Plzeň realizuje své aktivity ve čtyřech specifických programech:■Občanské poradenství■Sociální integrace■Poradenství pro nestátní neziskové organizace (NNO)■Vzdělávací aktivity pro veřejnostSdružení českých spotřebitelů (SČS)
■http://www.konzument.cz
■http://www.financnitisen.cz
■http://www.tvujpodpis.cz
Sdružení českých spotřebitelů je občanským sdružením, které bylo založeno již v roce 1990 a je tedy nejstarší spotřebitelskou organizaci v České republice. Od svého vzniku prodělalo celou řadu změn, které se týkaly jak samotné organizace, tak i změnou zaměření své činnosti a členské základny.

Novou iniciativu SČS , týkající se DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ, je Porada při finanční tísni. Po přípravných pracích se SČS spolu s ČS, a. s. stalo spoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI, která byla řádně zaregistrována. V průběhu listopadu a prosince 2007 probíhají organizační a přípravné práce a nábor zaměstnanců. Probíhají také jednání o spolupráci s dalšími partnery. Poradna má zajistit velmi fundované poradenství jak osobám, které se chystají peníze půjčit, tak těm, kteří jsou dlužníky a ocitli se ve finanční tísni. Porada poskytuje služby nezávisle a nebude v žádném případě doporučovat konkrétní komerční produkty. Oficiální zahájení činnosti kanceláře Americká 22 v Praze 2 je připravováno na 17. ledna 2008. Více na adrese http://www.financnitisen.cz/.

Sdružení ochrany spotřebitelů (SOS)
■http://www.spotrebitele.infoPosláním SOS je především obhajoba spotřebitelských práv. Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele. S tím souvisí i vydávání dvouměsíčníku Štít spotřebitele, který informuje o tom, na čem SOS pracuje a co se děje nového z hlediska ochrany spotřebitelských práv.
Velkým podílem se SOS věnuje poradenské činnosti, která umožňuje spotřebitelům operativně konzultovat své problémy.
Připomínkujeme zákony týkající se ochrany spotřebitele a upozorňujeme na nezákonné či neetické chování podnikatelských subjektů.

SPES■http://www.pomocsdluhy.cz/Občanské sdružení SPES je sdružením založeným na pomoc lidem v obtížné majetkové situaci, do které se dostali v důsledku svého předlužení. Je také vzdělávací organizací, která chce svými projekty na středních školách a mezi ohroženými skupinami obyvatelstva přispívat k větší ekonomické gramotnosti české populace. Sdružení SPES nepomáhá lidem, kteří se dostali do spirály dluhů, finančně. Jeho cílem je poskytovat odborné rady, jak takovou situaci vyřešit vlastními silami a v mezích zákona. Kromě terénních pracovníků proto SPES spolupracuje s týmem právníků, ekonomů a psychologů, který umožňuje Sdružení podívat se na problémy klienta celistvě.
Z§vůle práva, o.s.■http://www.zvuleprava.cz/Cílem sdružení je ochrana před diskriminací na základě rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku, pohlaví nebo sexuální orientace.
Hlavními aktivitami sdružení jsou:
■monitoring konkrétních případů diskriminace■sociálně právní pomoc obětem diskriminace■právní zastupování v řízeních na ochranu před diskriminací■příprava, realizace a propagace nástrojů proti sociálnímu vyloučení■analyzování a propagace právních instrumentů na ochranu před diskriminací■vzdělávací a publikační aktivity■poradenská a konzultační činnostSdružení v roce 2006 vypracovalo analytickou studii Problematika zadlužování sociálně deprivovaných vrstev obyvatelstva pro Ministerstvo vnitra České republiky. Poznatky nashromážděné při přípravě analýzy k zadlužování umožnily Z§vůli práva,o.s., se v lednu 2008 aktivně zapojit do oponentního řízení k publikaci Dluhová problematika, připravované plzeňskou pobočkou organizace Člověk v tísni a Občanskou poradnami v Plzni a Rokycanech.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
No a proč je tu takový "nepořádek?"

cituji z:
http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050417_234559_domaci_bih


Politici znají SuperStar lépe než zákony

 

18. dubna 2005  1:00

Poslanci a ministři rozhodují o osudu celé země. Co však vědí o tom, čím dnes Češi žijí? Kolik platí za kilo vepřového masa a koho poslouchají v rádiu? MF DNES zjistila, že někteří politici jsou zcela odtrženi od reality.

Neumíte si představit, jak šéf ODS Mirek Topolánek sleduje soutěž Česko hledá SuperStar? Nebo jak ministr vnitra František Bublan jezdí s vozíkem po hypermarketu?

Tak věřte, že i většina politiků podlehla fenoménu SuperStar a ani nákupy jim nejsou cizí.

MF DNES oslovila devatenáct politiků a položila jim čtrnáct otázek - deset "ze života lidí" a čtyři vědomostní. Jen dva z nich - šéf komunistů Miroslav Grebeníček a poslankyně ODS Kateřina Dostálová - se testu odmítli zúčastnit.

"Kolik stojí litr mléka samozřejmě vím, ale zkoušet se z toho nenechám," řekla Dostálová.

"Myslel jsem, že se chcete ptát na politické události. Na shledanou," řekl Grebeníček a zavěsil telefon.

Sedmnáct zbývajících politiků nezavěsilo a vzalo test s nadhledem. Jak dopadli? Nejvíce jich pohořelo na otázce, kolik je denní nemocenská první tři dny nemoci? Správnou odpověď - 25 procent z denní mzdy - věděli jen tři - ministr práce Zdeněk Škromach a šéfové ODS a KDU-ČSL Topolánek a Kalousek.

Poslanec ODS Ivan Langer přiznal, že tento údaj vůbec nezná, a když uslyšel, že jde jen o 25 procent, připustil: "Tak to je teda dost málo."

Unionistický poslanec Zdeněk Kořistka tomu nechtěl ani uvěřit: "Fakt jenom 25 procent? To je blbé."

Zajímavé bylo hodnotit odpověď poslance ČSSD Radima Turka. "První tři dny nemocenská není," řekl, čímž se skoro do správné odpovědi trefil, protože 25 procent považuje většina lidí v podstatě za žádnou nemocenskou.

V čem však Turek zazářil, byla cena vepřového. "Kilo u nás stojí 99 korun. To já vím přesně, protože doma jsem zodpovědný za nakupování já," vysvětlil. Poslankyně KDU-ČSL Vlasta Parkanová přidala ke své správné odpovědi ještě zasvěcený komentář: "Je rozdíl, jestli nakupujete u malého řezníka, nebo jestli si počíháte na nějakou velkou slevovou akci v hypermarketu."

"Rodí se jen tisíc dětí"
Soutěž Česko hledá SuperStar se politikům vryla do paměti. Drtivá většina si poradila s vyjmenováním alespoň části poroty a jen čtyři politici vůbec nevěděli, že první SuperStar Aneta Langerová vede žebříček v prodejnosti desek.

Jakým filmem žije společnost, tušila alespoň v náznacích polovina politiků.

"Mládež fandí Snowboarďákům," zahlásila místopředsedkyně ČSSD Jana Vaňhová, ale šéf lidovců Miroslav Kalousek neměl o tomto filmu ani ponětí. Když se po absolvování testu dozvěděl, kdo jsou hrdinové filmu, zmohl se jen na konstatování: "Ježišmarjá, Kotek a Mádl? To jsou nějaký puberťáci, ne?"

Ve vědomostní části testu dělala politikům největší problém otázka, kolik se loni narodilo v Česku dětí. Kdyby se jich narodilo, kolik si myslí poslankyně Taťána Fischerová (jeden tisíc) a Jiří Dolejš z KSČM (tisíce), Česko by asi za pár let nemělo z koho SuperStar hledat.

Ministr Škromach věděl sice přesně, že Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a že melodii ke státní hymně složil František Škroup, jenže až příliš slyšitelně před těmito odpověďmi klapal do klávesnic počítače (což bylo slyšet v telefonu). Až si člověk mohl myslet, že správné odpovědi hledá na internetu.

"To máte špatný nápad. Já jen přemýšlím," reagoval na podezření se smíchem Škromach.

"To je otázka pro úplné blby," řekla Parkanová na otázku o nejstarší české univerzitě. Vaňhová a Kořistka to však nevěděli vůbec, Bublan se netrefil o dva roky a Mirek Topolánek se spletl o 86 let.

"To mě žena knokautuje," řekl Topolánek.

Langer je přesvědčen, že nejdůležitější z celého testu byla otázka, kolik stojí kilo vepřové kýty. Kdo to věděl, není podle něho odtržen od reality.


JAK POLITICI ODPOVÍDALI (14 otázek, které dostali, a jak zní správné odpovědi)

1. Do kterých tří zemí Češi nejčastěji jezdí?
Chorvatsko (CH), Slovensko (SK), Itálie (I). Pozn: další použité značky v tabulce: Bulharsko (BG), Španělsko (E), Řecko (GR)

2. Kolik stojí dálniční známka pro osobní auto?
900 korun

3. Jaká je nejprodávanější deska posledních měsíců?
Aneta Langerová (Spousta andělů)

4. Kolik činí rodičovský příspěvek pro ženy na mateřské dovolené?
3635 korun (za správné uznala MF DNES 3 až 4 tisíce korun)

5. Kteří dva herci jsou hlavními hrdiny nejnavštěvovanějšího českého filmu posledního roku?
Vojtěch Kotek a Jiří Mádl, film Snowboarďáci. Pozn: Za správnou odpověď byl uznán i název filmu či jeden z herců

6. Kolik dnes řádově (v desetikorunách) stojí kilo vepřové kýty?
cca 80 až 120 korun

7. Kdo jsou členové poroty v soutěži Česko hledá SuperStar?
Ondřej Soukup (O. S.), Gábina Osvaldová (G. O.), Michal Horáček (M. H.), Eduard Klezla (E. K.)

8. Jak se jmenuje brankář české fotbalové reprezentace?
Petr Čech

9. Kolik je denní nemocenská první tři dny nemoci?
25 procent z redukovaného vyměřovacího základu

10. Kolik dáte na poplatcích, když posíláte složenkou 200 korun?
20 korun

11. Kolik se loni narodilo v Česku dětí?
97 664 dětí (Za správné uznala MF DNES 90 až 100 tisíc)

12. Ve kterém roce byla založena nejstarší univerzita na českém území?
1348 Univerzita Karlova

13. Kdo byl prvním premiérem Československa po roce 1918?
Karel Kramář

14. Kdo je autorem melodie české státní hymny?
František Škroup
 


Odpovědi čtete v odkazu na konci článku:

http://zpravy.idnes.cz

http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050417_234559_domaci_bih