Jdi na obsah Jdi na menu
 


zvyšování nájemného - kontakty

27. 5. 2008

bydlení

zvyšování nájemného

NO POPRAVDĚ JE TO S MOCIPÁNY POTÍŽ, NEVÍM ZDA NÁSLEDUJÍCÍ KONTAKTY MOHOU PŘINÉST NĚJAKOU POMOC, TEDY ALESPOŇ PRO PŘEHLED:

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Nájemné a poradny:

PRAHA 1 ___________________________________________________________

 

 

 

Občanská poradna Praha 1 Jakubská 3 110 00 Praha 1

tel.222 310 110

op.praha1@seznam.cz

po, út 9 – 12 13 - 17

 

st 9 – 13

 

čt 9 - 13

 

 

Kontaktní místo

Praha 9 : _____________________________________________________________

 

Na Začátku, Staromlýnská ul. 577/4,

 

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

 

st 9 – 17 čt 13 – 17

 

 

PRAHA 3 Občanská poradna _____________________________________________

 

REMEDIUM

 

Křťanova 15

 

130 000 Praha 3 tel: 272 743 666

 

mobil: 605 284 737

 

obcanskaporadna@remedium.cz

 

po 9 – 13 pro objednané

 

 

po 14 – 18 bez objednání

 

út 9 – 13 bez objednání

 

14 -18 pro objednané

 

st 9 - 13 pro objednané

 

14 – 18 pro objednané

 

čt 9 – 13 bez objednání

 

14 – 18 pro objednané

 

 

 

PRAHA 11 Občanská poradna ___________________________________________ 

 

Jižní Město Donovalská 1862

149 00 Praha 11 tel./fax 272 950 984

poradna@spolcest.cz

 

www.spolcest.cz/poradna

 

út 10 - 12 a 13 - 18

 

čt 10 - 12 a 13 - 18

 

Telefonické, dopisní a emailové konzultace:

 

út, čt 9 – 12 a 13 -18

 

po, pá 9 -12 a 13 - 15

 

 

PRAHA 12 Občanská poradna  _____________________________________________

KC KROK Rakovského 3138

143 00 Praha 12 tel./fax: 241 770 232

poradna@proximasociale.cz

út, čt 10 – 18

 

telefonické a e-mailové dotazy denně 9 –16:30

 

 

 

CITUJI INFORMACI Ministerstva pro místní rozvoj EHM

MMR přidá půl milionu korun na informování

10. 10. 2006Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič se rozhodl přidat 500 tisíc korun sdružením, která pomáhají lidem poradit si se zvýšením regulovaného nájemného. O nutnosti zlepšit informovanost občanů ČR o této složité problematice svědčí narůstající počet dotazů v poradnách za poslední měsíce.

Podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytů dojde k prvnímu lednu příštího roku ke zvýšení regulovaného nájemného, které by podle plánu ministerstva mělo během příštích čtyř let dosáhnout běžné výše a vyrovnat se s nájemným tržním. Oznámení o zvýšení nájemného musí majitelé domů zaslat nájemníkům písemně minimálně tři měsíce dopředu. Velké množství domácností tedy obdrží toto oznámení právě v těchto dnech. Ze statistik zpracovaných občanskými poradnami je navíc patrný výrazný nárůst počtu dotazů týkajících se problematiky bydlení oproti roku předešlému.

"S žádostmi o radu v otázkách bydlení a nájemného se mohou občané obracet na informační centra a poradny, kde se jim dostane pomoci od kvalifikovaných odborníků, kteří jsou v příslušných oborech pravidelně školeni," upozorňuje ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, a dodává: "Pomoc, ať už metodickou či právní, mohou občané ve všech těchto poradnách získat zdarma."

Dvě největší z těchto organizací - Asociace občanských poraden a Sdružení nájemníků ČR - jejichž síť pokrývá celou republiku, dostanou od ministerstva pro místní rozvoj každá 250 tisíc korun, aby tak mohly očekávanému množství žadatelů o pomoc vyhovět.

Milan Taraba, místopředseda Sdružení nájemníků ČR dodává: "Ve věci zvyšování nájemného, případně nároku na sociální dávku na bydlení, se na naše poradce v současné době obracejí stovky lidí měsíčně. V našich poradnách jsme díky navýšení peněz z MMR připraveni bezplatně a i bez výběru členského příspěvku poradit nájemcům i pronajímatelům při sestavení či kontrole oznámení o zvýšení nájemného a ve všech dalších záležitostech citovaného zákona. Konzultace a rady poskytujeme osobně v poradnách i prostřednictvím internetu."

Ministr Gandalovič dále vysvětluje: "Lidé, kteří si chtějí ověřit výši nového nájemného mohou využít naší elektronické kalkulačky, která je dostupná na internetové adrese ministerstva www.mmr.cz. Zejména starší lidé a obyvatelé malých obcí však přístup k internetu nemají anebo ho nepoužívají a často nevědí, na koho se ohledně této složité problematiky obrátit. Právě těm je určena pomoc občanských poraden. Příspěvek ministerstva má pomoci tento způsob poskytování informací zviditelnit a občanům přiblížit."

Ředitel Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda tuto pomoc vítá: "Peníze využijeme na zvýšení odborných dovedností občanských poradců v oblasti bydlení a na zlepšení informačního zázemí poradců v této oblasti. Zároveň budou tyto prostředky věnovány na posílení propagace směrem k občanům, kteří budou více informováni o možnosti přijít se do občanských poraden poradit s problémy, které souvisejí jak s deregulací nájemného tak s ostatními otázkami kolem bydlení."

Poradenství k problematice deregulace nájemného i dalším tématům souvisejícím s bydlením mohou využít občané ve všech krajích České republiky. Asociace občanských poraden je připravena pomoci lidem v 55 poradnách po celé zemi, Sdružení nájemníků ČR (SON) spravuje takových infocenter 34.

KONTAKTY NA OBČANSKÉ PORADNY

SON Sdružení nájemníků ČR

nám. W. Churchilla 2

113 59 Praha 3

telefon: 234 463 343

fax: 234 463 344

e-mail: son@cmkos.cz

www.son.cz

seznam poraden: www.son.cz/onas/poradny.php

Žlutá linka: 900 069 053

Po - Čt 9 -15

Pá 9 - 12

Asociace občanských poraden

Tachovské nám. 3

130 00 Praha 3

telefon: 222 780 599

fax: 222 212 723

e-mail: aop@adam.cz

www.obcanske-poradny.cz

seznam poraden:

www.obcanske-poradny.cz/poradny/seznam.doc

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; ww.mmr.cz

=========================================================

SONDY & Milan TARABA, STATUTÁRNÍ MÍSTOPŘEDSEDA SON

Chystáme stížnost ve Štrasburku

Nedávno byl přijat zákon číslo 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změně občanského zákoníku, který přináší některé zásadní změny v oblasti nájemného. Které změny to jsou a jak se podle vás projeví v praxi?

Zmíněný zákon má dvě části. V první je založena možnost, aby pronajímatel v návaznosti na znění občanského zákoníku mohl jednostranně zvýšit nájemné podle zákona i bez dohody s nájemcem. Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně, počínaje 1. lednem 2007 a následně vždy k 1. lednu. Období pro uplatnění zvýšení nájemného končí 31. 12. 2010. Pronajímatelův nárok tímto způsobem zvýšit nájemné platí u bytů, které od samého začátku měly takzvané regulované nájemné. Zvyšování nájemného se netýká bytových družstev - bývalých SBD nebo LBD - ani společenství vlastníků bytů. Týká se reálně pouze těch lidí, kteří platí nájemné, jež se po roce 1989 řídilo předpisy o zvyšování nájemného ať už vypsaného státem, nebo dalšími subjekty. Jde přibližně o 17 až 20 procent bytů v Česku, ale to neznamená stejné procento lidí. Netýká se to jen nájemníků a členů jejich rodin, ale také těch vlastníků, kteří tyto byty nebo byty ve svých domech pronajímají.

Druhá část zákona, kterou se mění občanský zákoník, je v podstatě novelou základního předpisu o bydlení. Změna se týká všech lidí v republice, kteří užívají nebo pronajímají jakýkoliv nájemní byt. Řeší vztah mezi pronajímatelem, tedy vlastníkem bytu, a nájemcem. Může to být též vztah mezi členem bytového družstva a družstvem.

Jaký vývoj po přijetí tohoto zákona nyní očekáváte?

Dnes víme, že první rok půjde ustát, ale pokud by tento trend měl pokračovat čtyři roky, bude to znamenat zásadní ohrožení pro zhruba 10 procent obyvatelstva, tím myslím přímo uživatele bytů. Současně ale také pro všechny lidi, kteří přispívají do státního rozpočtu daněmi. A protože platí pravidlo spojitých nádob, všechny náklady na určitý druh bytů vyvolají samozřejmě řetězovou reakci a budou se logicky týkat celého sektoru bydlení, tedy i dalších uživatelů - družstevníků, vlastníků a podobně. To je dávno prokázáno všemi dosud fungujícími parametry bydlení. Není možné odseparovat jednu skupinu lidí bez vlivu na druhé.

Co pro ulehčení situace lidí, kterých se změny v zákoně o bydlení dotknou, hodlá udělat Sdružení nájemníků?

Chystáme na takzvaný Světový den bydlení, který se uskuteční první pondělí v říjnu, tiskovou konferenci, kde oznámíme, že budeme psát stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, abychom vyrovnali informace, které dává druhá strana, a reálně vysvětlili situaci, která tady od roku 1989 je. Myslíme si totiž, že soudci ze starých zemí EU o této situaci nemají vůbec ponětí a nevědí, co se tady stalo.

Nájemné bylo za deset let od roku 1990 do roku 2000 zvýšeno v republice devětkrát, v Praze patnáctkrát. Růst příjmů byl poloviční. Důchodci, kteří dlouhodobě přispívali daněmi na státní výdaje bez ohledu na to, jaký byl systém, si po deseti patnácti letech nemohli vylepšovat ekonomickou situaci ani si například pořídit hypotéku, protože by jim ji nikdo neposkytl. Víme o tom, že počet nájemních bytů se mezi sčítáním v letech 1991 a 2001 snížil na polovinu. To je varovný signál, protože zatímco nájemní bydlení je vždy podporováno kvůli mobilitě pracovních sil a pružnosti řešení ekonomických nástrojů státu, vlastnické bydlení působí komplikace.

Lidé se stěhují do Prahy, protože jsou zde velké příjmy. Ale tím chátrá zbytek republiky a extrémně se zvyšují rozdíly v regionálním rozvoji celé země. V Praze je logicky naprostý nedostatek bytů za přijatelné ceny odpovídající příjmům lidí. A zatímco v jiných oblastech lidské činnost je předražování a porušování zákona o cenách trestáno, předražování nájemného a černý trh s byty se tolerují.

http://www.tydenik-sondy.cz

 

SON:

výstřižek -

připomeneme rozhodnutí Nejvyššího soudu z doby první republiky, ve kterých tehdy soud stanovil, že na straně nájemníkově musí být splněna základní podmínka, aby se neocitl výpovědí nebo opatřením jiného dostatečného bytu v hospodářské tísni? nájemné jest z hlediska hospodářského tísnivé, musel-li by na ně vynaložit nájemník pětinu (20%) rodinného svého důchodu, neboť tím se porušuje rovnováha v ukojení ostatních nutných životních potřeb, a to nejen hmotných, nýbrž i sociálních a kulturních? (rozhodnutí z 13.1. 1932 R I 17/32 a R I 282/31). A jindy rozhodl, že nájemné musí být nejvýše tak vysoké, aby je nájemník mohl platit vzhledem ke svým důchodům bez újmy ukojení ostatních nutných potřeb? (rozhodnutí R I 545/30).

K takovýmto úvahám o rovnosti práv i povinností a o omezení libovůle vlastníka ani za situace, kdy u nás důchodci zcela běžně vydávají až 80 %  ze svých důchodů na bydlení (Martina Navrátilová v LN 26.5: ?..moje máma by  jen s důchodem nemohla žít v domě, v němž bydlí dnes?ceny jsou tu opravdu vysoké           a normální staří lidé by to nemohli přežít??) a kdy regulujeme dokonce i ceny taxikářů, se náš Ústavní soud nikdy nedobral. Představa, že výše nájemného může a dokonce musí být bez zákonných omezení stanovena jen těmi, jejichž požadavkům Ústavní soud opakovaně vyhovuje a nájemci, kteří takové nájemné platit nemohou, budou odkázáni na (neexistující !) ?státem podporované sociální bydlení?, je za současné objektivní snahy o omezení sociálních výdajů státu zcela nereálná, a pokud by byla respektována a realizována, pak by byla cestou k sociální katastrofě, neboť stovky rodin by si žádné bydlení opatřit nemohly.  

Našemu právu chybí hodnotové ukotvení i jiných práv, než jsou práva vlastníků.   Nelze se zbavit dojmu, že soudci často rozhodují podle svých politických názorů a filozofických přesvědčení. Se zjevnou snahou převzít roli zákonodárce, ovšem bez jeho politické odpovědnosti.

Sdružení nájemníků ČR, 3.7.2007
a ještě jeden výstřižek!
---- liberecká důchodkyně s důchodem 7.500,-Kč a nájmem, který stanovil jistě zcela nezávislý soud ve výši 5.500,-Kč, požádala o příspěvek na bydlení a obdržela 248.-Kč s tím, že obec jí již nic jiného poskytnout nemůže. Odkud asi bere své nápady pan předseda bytové komise Svazu?
 
Přitom však nám zdánlivě jde, resp. nejde o stejnou věc: přes masivní a stále papouškované tvrzení majitelů domů nám, kteří se ze sociálního hlediska bydlením zabýváme, vůbec nejde o regulované nájmy, vůbec neusilujeme o nepřípustné zásahy do tržního prostředí. Jde nám jedině a pouze o to, aby bydlení bylo zaplatitelné. Ale v tom je právě ten největší problém: pomohlo by, kdyby si pan evropský poslanec zajel např. do Ženevy nebo Curychu a přesvědčil se, že i v těchto městech patřících k nejdražším v Evropě lze byt 2 + 1 pořídit za 2.600 ? 2.800,- Chf nájmu, ovšem při průměrném švýcarském platu 6.600,-Chf! Nebo do Berlína, kde stejný byt lze najmout za 600,- Euro při minimálním důchodu pro manželskou dvojici ve výši 2.000,-Euro. A u nás? V Praze, Brně, Ostravě? To, co nazýváme ?tržním nájemným?, jsou částky, které jsou ve fatálním rozporu s tím, co většina našich občanů je v současné době, ale zejména v budoucnu, schopna za své bydlení zaplatit.
 
Pokrytecká volání majitelů domů o tom, že litují ty mladé lidi, kteří po uzavření nových nájemních smluv musí platit vysoké nájmy, připomíná onoho příslovečného vraha svých rodičů, který žádal o shovívavost, neboť je sirotek: jsou to přece právě oni, kteří vysoké nájmy požadují a deformují tak jakoukoliv rozumnou cestu k nápravě poměrů a k rozumnému trhu s byty! Přitom jde o požadavky, které žádnou reálnou oporu v tržních vztazích nemají: na jednom z pražských obvodů se nedávno konal průzkum výše nákladů na bydlení a zjistilo se, že bytovým družstvům postačuje 35,- Kč za metr a družstvům ve starších, privatizovaných domech 54,-Kč. Přidáme-li k těmto částkám 15 ? i 20 % jako zisk pro majitele domů, k čemu dojdeme? A přitom naši štrasburští žalobníci požadují ve velkých městech 150 ? 240,-Kč za metr, a toto je i některými soudy bráno jako nájemné v místě obvyklé! Legislativní pokus o nápravu věci, totiž ustanovení o tom, že po r. 2010, tedy po skončení účinnosti zákona č. 107/2006 Sb., by bylo nájemné dosažené podle tohoto zákona považováno za obvyklé nájemné, které nesmí být - jako je tom např. v Německu - bez důvodů překračováno, žel, Senát zamítl.
 

Pak se ovšem k žádnému rozumnému řešení bez sociálních otřesů sotva dobereme. Možná, kdyby představitelé obcí, kteří vidí reálně situaci lidí, řekli k tomuto problému více, než předseda Svazu měst a obcí v článku, o kterém se zde zmiňuji. A řekli to mnohem hlasitěji. Jinak budou ze současné situace těžit podobní podnikatelé, jako např. firma Lewi-Lauder, která na stránkách realitních inzertních novin pod obrázkem blondýnky s výrazem osvětimské dozorkyně Elzy Kochové nabízí své služby pod heslem ?Vystěhujeme vašeho nájemníka?!

JUDr. Stanislav  K ř e č e k, předseda SON ČR

=====================================================

www.spotrebitelskyudel.cz

cituji z:
http://podnikani.centrum.cz/investice-bydleni/151898-deregulace-prazakum-tem-je-hej.aspx


Deregulace: Pražákům, těm je hej?

Deregulace nájemného představuje další z řady výdajů, které se v rámci masivního zdražování vehementně hlásí o slovo a v součtu s ostatními se stává noční můrou s podtitulem „budu na to mít?"
-----------------------------------------

O tom, že většina soukromých majitelů domů využije deregulace nájemného a zvýší ho o maximum, nepochyboval takřka nikdo. Městská zastupitelstva však téměř jednohlasně přesvědčovala své občany a voliče o tom, že deregulovat se bude citlivě a pomalu. Ovšem pravdivé a okřídlené, že sliby jsou chyby, platí o těch předvolebních dvojnásob.

Praha 1: Koalici zajímají občané jen před volbami

Zastupitelé městské části Praha 1 se v obdobích, kdy se chtějí zalíbit občanům, rádi zaštiťují hesly o tom, jak jim leží na srdci vylidňování centra hlavního města a co všechno pro své obyvatele udělají. Ve chvíli lámání chleba však „skutek utek´".

Když v březnu 2007 rozhodovalo zastupitelstvo první městské části o tom, zda deregulovat nájemné v obecních bytech, usneslo se - vzdor svým předvolebním slibům - na tom, že bude od roku 2008 deregulovat o maximum. A o maximum bude deregulovat také každý rok až do roku 2010, kdy by mělo dojít k úplnému uvolnění cen a jejich výše bude ponechána neomylné ruce trhu.

Nájemné v bytě první kategorie činí tedy v letošním roce 64 korun za metr čtvereční. Příští rok to už bude 87 korun a v roce 2010 korun 110. Nájemníci v bytě druhé kategorie platí 55 korun za metr čtvereční, příští rok musí počítat s 83 korunami a v roce 2010 zaplatí stejně, jako by obývali byt první kategorie, 110 korun. V bytech třetí kategorie zaplatí dnes 49 korun, za rok to bude 79 a v roce 2010 také 110 korun, bez ohledu na kategorii bytu.

Zastupitelé sice slibují, že budou bedlivě sledovat důsledky dopadu deregulace především na starší a sociálně slabší obyvatele, ale důvěru v jejich sliby má už málokdo. Vždyť koho dneska zajímá, že tady mnozí ze starších občanů prožili celý život a byt je pro ně domovem, nikoliv jako pro obec především lukrativním zbožím.

O dvě třetiny víc i mimo centrum

Také v dalších městských částech nájemné stále roste. Například  v Praze 8, 11 a 12 zaplatí brzy lidé za bydlení o jednu až dvě třetiny  víc. Městská rada Prahy 8 si začátkem února odhlasovala, že se od července zvýší nájemné u bytů první kategorie o třicet procent, tedy na 60 korun za metr čtvereční. U bytů druhé kategorie o 40 procent na 52 korun za metr a ve třetí kategorii zaplatí nájemníci o 50 procent víc, což činí 38 korun. I tak udělá zdražení obyvatelům nemalý zásah do rozpočtu.

Od května se deregulace dotkne také obyvatel asi sedmi set bytů v Praze 12, kde po zvýšení nájemného budou platit nájemníci místo 45 korun za metr čtvereční 55 korun. V Praze 11 se nájem kromě bezbariérových bytů zvýší už od března. V bytech první kategorie tak nájemníci zaplatí místo původních 47 korun za metr čtvereční 61 korun, v případě bytu druhé kategorie místo 38 korun 53 korun a u bytů třetí kategorie půjde o zvýšení ze 31 korun na 44 korun za metr čtvereční.

Deregulace v číslech

Byt 1. kategorie o výměře 60 metrů čtverečních - nárůst nájmu

Městská část         Stávající nájemné    Deregulovaná cena

Praha 1                   3.840 (r.2008)           5.220 (r.2009)
Praha 8                   2.250                         3.600
Praha 11                  2.820                        3.660
Praha 12                  2.700                        3.300 

K diskusi po článkem "Deregulace: Pražákům, těm je hej?", lze říci snad toto:
pokud si majitelé domů stěžují, jak je možné, že bytová družstva domy dokáží provozovat za finanční částky jež se rovnají loňským regulovným nájmům!?
Proč pláčou, že s těmi penězi nevyjdou, zdá se mi, že jde o klasickou maločecháčkovskou nenažranot, jež není cizí bohužel ani vlastníkům činžáků
přibyvším z kapitalistických luhů a asi především i hájů!

www.clovekvtisni.cz

http://podnikani.centrum.cz/zamestnani/150709-nejlepsi-zamestnani-pro-maminky.aspx

http://podnikani.centrum.cz/usetrit/155890-nabidka-za-kacku-po-internetu.aspx

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

kolik bude dost v roce 20011?!

(Old Surehand, 27. 5. 2008 20:19)

Kolik bude dost, nájem za metr čtvereční, v roce 20011?!
Na to mi úřeníci v poradně magistrátu jen soucitně pokyvovali rameny....
K diskusi po článkem "Deregulace: Pražákům, těm je hej?", lze říci snad toto:
pokud si majitelé domů stěžují, jak je možné, že bytová družstva domy dokáží provozovat za finanční částky jež se rovnají loňským regulovným nájmům!?
Proč pláčou, že s těmi penězi nevyjdou, zdá se mi, že jde o klasickou maločecháčkovskou nenažranot, jež není cizí bohužel ani vlastníkům činžáků
přibyvším z kapitalistických luhů a asi především i hájů!