Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sdružení nájemníků ČR (SON) - PORADNY

14. 11. 2008

Celostátní informační centrum pro bydlení  
   
/CICB/ - Těšnov 5, 110 00  Praha 1,

tel:  224 805 125 dle telefonické dohody
 
Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě dohody o spolupráci mezi Sdružením nájemníků ČR (dále,
jen SON ) a Sdružením bytových družstev a společenství vlatníků (dále jen SMBD). Základním cílem je rozšířit poradenství v oblasti bydlení až na úroveň
stálých poraden v jednotlivých krajích. Poradna na této adrese slouží bytovým družstvům a SVJ, informační centrum odkazuje na individuální poradenství,
které zajišťuje SON ČR.  
   
Praha  
Nám. W. Churchilla 2 pouze dle telefonického objednání
113 59  Praha 3 - Žižkov  
tel: 234 463 343 -4  
duhová linka: 900 109 801 (10/min)  
e-mail: son@cmkos.cz  
www.son.cz  
Stálé centrum pro Prahu a Střední Čechy jako středisko CICB pro danou oblast provozuje a hradí SON ČR. Toto středisko kromě osobního poradenství pro   
všechny osoby, které mají byty pro vlastní potřebu bez ohledu na vlastnictví, poskytuje též poradenství prostřednictvím e-mailu, duhové poradenské linky  
a poraden v tisku /www.son.cz/. Je též Celostátním informačním centrem, které vyřizuje připomínky a reklamace. Kromě stálého  centra poskytují     
svým členům poradenství též oblastní oraganizace SON ČR v městských částech hl. m. Prahy.